حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گلاسکو رنجرز - بایرلورکوزن

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

گلاسکو رنجرز

1 3

بایرلورکوزن

23:30 1398/12/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
4
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
5
28
٪ مالکیت توپ
72
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
16
5
کرنر
6
12
خطا
14
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
11
11
موقعیت گل
13
38
٪ مالکیت توپ
62
3
کارت زرد
4
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
7
21
پرتاب دستی
23
5
کرنر
5
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
5
13
پرتاب دستی
7

اخبار بازی