حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی وولفسبورگ - شاختار

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

وولفسبورگ

1 2

شاختار

23:30 1398/12/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
5
خطا
4
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
8
3
کرنر
1
15
خطا
7
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
16
17
موقعیت گل
10
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
6
22
پرتاب دستی
12
3
کرنر
0
10
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
4