حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فرانکفورت - بازل

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

فرانکفورت

0 3

بازل

21:25 1398/12/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
12
خطا
3
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
13
2
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
12
5
کرنر
2
14
خطا
9
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
12
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
5
25
پرتاب دستی
27
4
کرنر
2
2
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
2
13
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
15