بازی آث میلان - جنوا

ایتالیا سری آ (هفته 26)

آث میلان

1 2

جنوا

17:30 1398/12/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
5
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
1
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
5
14
خطا
12
2
آفساید
4
17
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
4
10
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
1
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آث میلان و جنوا

ایتالیا سری آ

جنوا

1
2

آث میلان

15:00
1400/01/29
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
2

جنوا

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
1

جنوا

22:15
1398/07/13
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

جنوا

17:30
1397/11/01

ویدیوهای بازی آث میلان و جنوا

اخبار بازی