حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پوهانگ استیلرز - پوسان

کره جنوبی K League (هفته 1)

پوهانگ استیلرز

2 0

پوسان

09:30 1399/02/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
10
4
کرنر
5
19
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
19
9
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
16
0
کرنر
1
12
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
6