حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پوسان - چونبوک موتورز

کره جنوبی K League (هفته 1)

پوسان

1 2

چونبوک موتورز

14:30 1399/02/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
6
خطا
11
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
11
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
6
4
پرتاب دستی
5
10
کرنر
2
9
خطا
18
2
آفساید
1
20
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
18
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
6
نجات دروازه
1
8
شوت خارج از چارچوب
10
2
شوت داخل چارچوب
8
9
پرتاب دستی
15
5
کرنر
1
3
خطا
7
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
10