حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانگجو سانگمو - کانگوان

کره جنوبی K League (هفته 1)

سانگجو سانگمو

2 0

کانگوان

09:30 1399/02/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
2
خطا
5
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
2
45
٪ مالکیت توپ
55
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
8
2
کرنر
5
10
خطا
8
5
آفساید
0
8
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
13
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
9
شوت خارج از چارچوب
11
4
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
12
1
کرنر
5
8
خطا
3
3
آفساید
0
2
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
7
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
4