حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اولسان هیوندای - پوسان

کره جنوبی K League (هفته 1)

اولسان هیوندای

1 1

پوسان

14:30 1399/03/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
9
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
3
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
5
9
کرنر
1
17
خطا
14
1
آفساید
1
15
ضربه آزاد
18
13
موقعیت گل
9
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
8
4
شوت خارج از چارچوب
7
9
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
9
4
کرنر
0
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
4