حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی تگو - سانگجو سانگمو

کره جنوبی K League (هفته 1)

تگو

1 1

سانگجو سانگمو

15:00 1399/03/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
9
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
0
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
4
9
کرنر
6
17
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
18
14
موقعیت گل
9
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
7
6
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
14
4
کرنر
3
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
2
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
4
پرتاب دستی
10