حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پوسان - سوون سامسونگ

کره جنوبی K League (هفته 1)

پوسان

0 0

سوون سامسونگ

14:30 1399/03/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
4
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
17
7
کرنر
8
12
خطا
11
1
آفساید
2
13
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
16
46
٪ مالکیت توپ
54
4
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
13
4
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
30
3
کرنر
6
7
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
12
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
10
3
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
13