بازی ویارئال - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 32)

ویارئال

2 0

والنسیا

19:30 1399/04/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
3
خطا
3
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
1
کرنر
4
9
خطا
18
1
آفساید
6
24
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
12
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
0
کرنر
3
6
خطا
15
0
آفساید
4
16
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ویارئال و والنسیا

اسپانیا لالیگا

ویارئال

0
2

والنسیا

20:00
1400/08/08
بین المللی دوستانه باشگاهی

ویارئال

2
3

والنسیا

21:00
1400/04/25
اسپانیا لالیگا

ویارئال

1
2

والنسیا

23:30
1399/12/15
اسپانیا لالیگا

والنسیا

1
2

ویارئال

17:30
1399/07/27
بین المللی دوستانه باشگاهی

ویارئال

1
2

والنسیا

22:30
1399/06/07