حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کریستال پالاس - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 32)

کریستال پالاس

0 1

برنلی

23:30 1399/04/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
1
12
خطا
13
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
12
17
موقعیت گل
8
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
7
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
8
کرنر
0
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
13
موقعیت گل
3
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
7
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کریستال پالاس و برنلی

انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

2
0

برنلی

18:30
1398/09/09
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

3
1

برنلی

18:30
1397/12/11
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
2

کریستال پالاس

18:30
1397/09/10
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
1

کریستال پالاس

18:30
1396/10/23