بازی برایتون - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 37)

برایتون

0 0

نیوکسل

21:30 1399/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
6
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
7
13
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
12
62
٪ مالکیت توپ
38
4
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
6
5
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
5
7
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برایتون و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

برایتون

23:30
1399/12/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

3
0

نیوکسل

17:30
1399/06/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

نیوکسل

21:00
1398/06/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

1
1

برایتون

21:00
1398/02/07