بازی میدلزبورو - کوئینز پارک

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

میدلزبورو

0 1

کوئینز پارک

17:30 1399/04/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
4
6
خطا
6
1
آفساید
1
8
موقعیت گل
8
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5
9
کرنر
7
14
خطا
14
1
آفساید
1
15
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
3
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
3
8
خطا
8
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی میدلزبورو و کوئینز پارک

چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

2
1

میدلزبورو

16:00
1400/01/28
چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

1
1

کوئینز پارک

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

2
2

کوئینز پارک

18:30
1398/08/18
چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

0
2

میدلزبورو

18:30
1397/12/04