بازی السد - النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

السد

1 1

النصرعربستان

18:30 1399/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
9
3
آفساید
1
4
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
3
18
خطا
13
6
آفساید
2
9
موقعیت گل
8
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
1
11
خطا
4
3
آفساید
1
5
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی السد و النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D

النصرعربستان

2
1

السد

22:30
1400/02/09
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

السد

1
3

النصرعربستان

22:30
1400/01/28
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

السد

2
2

النصرعربستان

18:45
1398/11/22
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

النصرعربستان

1
3

السد

20:15
1398/06/25

ویدیوهای بازی السد و النصرعربستان

اخبار بازی