بازی پاری سن ژرمن - سلتیک

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

پاری سن ژرمن

4 0

سلتیک

21:30 1399/04/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و سلتیک

لیگ قهرمانان اروپا گروه B

سلتیک

1
7

پاری سن ژرمن

23:15
1396/09/01
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

پاری سن ژرمن

5
0

سلتیک

23:15
1396/06/21