بازی پاری سن ژرمن - لیون

لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

پاری سن ژرمن

0(6) (5)0

لیون

23:40 1399/05/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
1
13
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
13
6
کرنر
6
25
ضربه آزاد
22
13
موقعیت گل
16
51
٪ مالکیت توپ
49
5
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
8
نجات دروازه
11
2
شوت خارج از چارچوب
8
11
شوت داخل چارچوب
8
25
پرتاب دستی
28
3
کرنر
2
7
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
9
1
کرنر
3
5
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
6
1
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
5
5
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و لیون

فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

1
1

لیون

23:15
1400/10/19
فرانسه لیگ یک

لیون

1
2

پاری سن ژرمن

23:15
1400/06/28
فرانسه لیگ یک

پاری سن ژرمن

4
2

لیون

23:30
1400/01/01
فرانسه لیگ یک

لیون

1
0

پاری سن ژرمن

23:30
1399/09/23

اخبار بازی