بازی پاری سن ژرمن - سوشو

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

پاری سن ژرمن

1 0

سوشو

21:30 1399/05/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و سوشو

جام حذفی فرانسه یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

4
1

سوشو

23:35
1396/11/17
فرانسه لوشامپيونه

پاری سن ژرمن

1
1

سوشو

16:30
1393/02/07
فرانسه لوشامپيونه

سوشو

0
5

پاری سن ژرمن

19:30
1392/09/16
فرانسه لوشامپيونه

پاری سن ژرمن

2
3

سوشو

23:30
1391/11/29