بازی آنژه - رن

فرانسه لیگ یک (هفته 33)

آنژه

0 3

رن

15:15 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
5
خطا
4
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
6
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
6
2
کرنر
3
11
خطا
10
3
آفساید
3
18
ضربه آزاد
16
10
موقعیت گل
9
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
15
2
کرنر
1
6
خطا
6
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی آنژه و رن

جام حذفی فرانسه Coupe de France

رن

1
2

آنژه

23:30
1399/11/23
فرانسه لیگ یک

آنژه

2
1

رن

22:30
1399/08/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

آنژه

0
1

رن

20:30
1399/05/11
جام حذفی فرانسه Coupe de France

رن

5
4

آنژه

21:00
1398/11/08