بازی مارسی - لوریان

فرانسه لیگ یک (هفته 33)

مارسی

3 2

لوریان

19:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
6
خطا
7
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
3
76
٪ مالکیت توپ
24
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
6
8
کرنر
3
9
خطا
15
1
آفساید
0
21
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
12
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
6
20
پرتاب دستی
12
4
کرنر
3
3
خطا
8
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
9
70
٪ مالکیت توپ
30
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی مارسی و لوریان

فرانسه لیگ یک

مارسی

1
0

لوریان

18:30
1399/08/03
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

4
1

لوریان

17:30
1395/12/15
فرانسه لوشامپیونا

لوریان

0
2

مارسی

23:15
1395/06/05
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

1
1

لوریان

19:30
1394/12/22