بازی وست برومویچ - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 1)

وست برومویچ

0 3

لسترسیتی

17:30 1399/06/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
6
4
آفساید
2
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
5
12
خطا
9
4
آفساید
3
12
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
13
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
7
0
کرنر
4
7
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
7
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی وست برومویچ و لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
3

لسترسیتی

23:30
1400/02/02
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

4
1

وست برومویچ

18:30
1396/12/19
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

لسترسیتی

22:30
1396/07/24
بین المللی جام قهرمانی انگلیس در آسیا

لسترسیتی

1
1

وست برومویچ

14:30
1396/04/28

ویدیوهای بازی وست برومویچ و لسترسیتی

اخبار بازی