بازی دورتموند - بوخوم

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

دورتموند

1 3

بوخوم

20:30 1399/06/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دورتموند و بوخوم

بین المللی دوستانه باشگاهی

بوخوم

3
1

دورتموند

17:30
1400/04/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

2
2

بوخوم

20:30
1396/04/31
بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

1
2

بوخوم

22:30
1394/04/26
آلمان بوندسلیگا

دورتموند

4
1

بوخوم

18:00
1388/12/22