بازی آژاکس - فرانکفورت

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آژاکس

2 1

فرانکفورت

21:30 1399/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
2
2
کارت زرد
2
2
کارت زرد
4