بازی لوانته - والنسیا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لوانته

0 0

والنسیا

21:30 1399/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لوانته و والنسیا

بین المللی دوستانه باشگاهی

لوانته

0
0

والنسیا

21:30
1400/05/08
اسپانیا لالیگا

والنسیا

0
1

لوانته

23:30
1399/12/22
اسپانیا لالیگا

لوانته

2
4

والنسیا

23:30
1399/06/23
اسپانیا لالیگا

لوانته

1
1

والنسیا

00:30
1399/03/24