بازی برایتون - چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

برایتون

1 1

چلسی

18:30 1399/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
1

بازی های رودرروی برایتون و چلسی

انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

چلسی

23:45
1400/01/31
انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
1

برایتون

23:45
1399/06/24
انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
1

برایتون

16:00
1398/10/11
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
2

چلسی

17:30
1398/07/06

اخبار بازی