بازی سویا - الچه

اسپانیا لالیگا (هفته 2)

سویا

2 0

الچه

21:30 1399/12/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
3
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
6
71
٪ مالکیت توپ
29
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
1
9
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
13
موقعیت گل
11
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
6
0
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
1
6
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی سویا و الچه

اسپانیا لالیگا

سویا

1
2

الچه

18:45
1399/12/16
اسپانيا لاليگا

الچه

0
3

سویا

21:30
1393/12/24
اسپانيا لاليگا

سویا

2
0

الچه

21:30
1393/07/27
اسپانیا لاليگا

الچه

1
3

سویا

23:30
1393/02/28