بازی کادیز - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 3)

کادیز

1 3

سویا

20:00 1399/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
5
خطا
2
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
8
21
٪ مالکیت توپ
79
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
5
9
خطا
14
0
آفساید
2
16
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
14
24
٪ مالکیت توپ
76
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
2
4
خطا
12
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
6
27
٪ مالکیت توپ
73
4
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی کادیز و سویا

اسپانیا لالیگا

کادیز

0
3

سویا

18:45
1399/11/04
اسپانیا جام حذفی

کادیز

1
2

سویا

22:00
1396/10/21
اسپانیا جام حذفی

سویا

2
0

کادیز

23:30
1396/10/13