بازی سویا - لوانته

اسپانیا لالیگا (هفته 4)

سویا

1 0

لوانته

20:30 1399/07/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
4
14
خطا
17
1
آفساید
1
18
ضربه آزاد
15
16
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
5
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
11
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
0
کرنر
3
9
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
0
67
٪ مالکیت توپ
33
5
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سویا و لوانته

اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

لوانته

21:30
1400/02/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

لوانته

2
3

سویا

20:30
1399/06/25
اسپانیا لالیگا

سویا

1
1

لوانته

22:00
1399/03/26
اسپانیا لالیگا

لوانته

0
1

سویا

22:30
1398/07/28