بازی گرانادا - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 6)

گرانادا

1 0

سویا

14:30 1399/07/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
5
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
1
16
خطا
11
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
17
13
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
4
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
2
8
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
0
9
خطا
4
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
3
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گرانادا و سویا

اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
2

سویا

21:00
1400/02/05
اسپانیا لالیگا

گرانادا

0
2

سویا

23:30
1398/11/05
اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

گرانادا

22:30
1398/06/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

1
2

گرانادا

23:30
1398/05/18