بازی ویارئال - والنسیا

اسپانیا لالیگا (هفته 6)

ویارئال

2 1

والنسیا

17:30 1399/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
8
خطا
3
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
6
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
7
13
خطا
8
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
13
16
موقعیت گل
11
62
٪ مالکیت توپ
38
4
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
3
0
کرنر
6
5
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ویارئال و والنسیا

اسپانیا لالیگا

ویارئال

0
2

والنسیا

20:00
1400/08/08
بین المللی دوستانه باشگاهی

ویارئال

2
3

والنسیا

21:00
1400/04/25
اسپانیا لالیگا

ویارئال

1
2

والنسیا

23:30
1399/12/15
بین المللی دوستانه باشگاهی

ویارئال

1
2

والنسیا

22:30
1399/06/07