بازی سویا - ایبار

اسپانیا لالیگا (هفته 7)

سویا

0 1

ایبار

20:00 1399/08/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
4
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
13
کرنر
3
11
خطا
12
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
13
21
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
14
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
1
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
16
موقعیت گل
1
79
٪ مالکیت توپ
21
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سویا و ایبار

اسپانیا لالیگا

سویا

2
0

ایبار

16:30
1399/11/11
اسپانیا لالیگا

ایبار

0
1

سویا

00:30
1399/04/17
اسپانیا لالیگا

سویا

2
3

ایبار

20:30
1398/07/04
اسپانیا لالیگا

ایبار

2
2

سویا

21:00
1397/11/21