بازی بیلبائو - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 8)

بیلبائو

2 1

سویا

18:45 1399/08/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
4
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
1
17
خطا
19
0
آفساید
1
19
ضربه آزاد
17
16
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
5
کارت زرد
5
2
نجات دروازه
3
7
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
0
11
خطا
13
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
4
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بیلبائو و سویا

اسپانیا لالیگا

بیلبائو

1
0

سویا

23:30
1400/02/13
بین المللی دوستانه باشگاهی

بیلبائو

1
2

سویا

20:00
1399/06/28
اسپانیا لالیگا

سویا

2
1

بیلبائو

00:30
1399/04/20
اسپانیا لالیگا

بیلبائو

1
1

سویا

23:30
1398/10/13