بازی سویا - اوساسونا

اسپانیا لالیگا (هفته 9)

سویا

1 0

اوساسونا

21:00 1399/08/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
3
خطا
10
3
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
7
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
0
11
خطا
19
4
آفساید
2
20
ضربه آزاد
15
9
موقعیت گل
10
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
0
8
خطا
9
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سویا و اوساسونا

اسپانیا لالیگا

سویا

2
0

اوساسونا

23:30
1399/12/04
اسپانیا لالیگا

اوساسونا

2
3

سویا

14:30
1398/12/11
اسپانیا لالیگا

سویا

1
1

اوساسونا

23:30
1398/09/17
اسپانیا لالیگا

اوساسونا

0
5

سویا

23:30
1396/02/30