بازی گرانادا - وایادولید

اسپانیا لالیگا (هفته 10)

گرانادا

1 3

وایادولید

21:00 1399/09/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
9
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
16
خطا
14
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
17
16
موقعیت گل
9
59
٪ مالکیت توپ
41
4
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
1
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی گرانادا و وایادولید

اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

وایادولید

21:00
1400/01/22
بین المللی دوستانه باشگاهی

وایادولید

3
0

گرانادا

21:30
1399/06/07
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
2

گرانادا

23:30
1398/11/26
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
1

وایادولید

20:30
1398/07/02