بازی سویا - سلتاویگو

اسپانیا لالیگا (هفته 10)

سویا

4 2

سلتاویگو

21:00 1399/09/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
2
14
خطا
20
2
آفساید
1
21
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
10
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
6
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
10
شوت داخل چارچوب
7
1
کرنر
1
6
خطا
13
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی سویا و سلتاویگو

اسپانیا لالیگا

سویا

4
3

سلتاویگو

23:30
1400/01/23
اسپانیا لالیگا

سویا

1
2

سلتاویگو

21:00
1398/11/20
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
1

سویا

22:30
1398/06/08
اسپانیا لالیگا

سویا

0
1

سلتاویگو

23:15
1397/11/13