بازی نیوکسل - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 2)

نیوکسل

0 3

برایتون

17:30 1399/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
13
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
15
1
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
1
16
خطا
15
1
آفساید
2
15
ضربه آزاد
19
6
موقعیت گل
13
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
6
4
کرنر
1
3
خطا
7
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی نیوکسل و برایتون

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

برایتون

23:30
1399/12/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
0

برایتون

21:30
1399/04/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

نیوکسل

21:00
1398/06/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

1
1

برایتون

21:00
1398/02/07

اخبار بازی