بازی اورتون - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 4)

اورتون

4 2

برایتون

17:30 1399/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
8
خطا
7
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
10
13
خطا
14
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
13
11
موقعیت گل
11
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
10
5
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
8
33
٪ مالکیت توپ
67
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اورتون و برایتون

انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
0

برایتون

23:45
1400/01/23
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

اورتون

18:30
1398/10/21
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
3

برایتون

17:30
1398/08/04
انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
1

برایتون

18:30
1397/10/08

ویدیوهای بازی اورتون و برایتون

اخبار بازی