بازی ساوتهمپتون - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 4)

ساوتهمپتون

2 0

وست برومویچ

14:30 1399/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
1
19
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
20
13
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
12
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وست برومویچ

21:30
1400/01/23
جام حذفی انگلیس یک هشتم نهایی

ساوتهمپتون

2
1

وست برومویچ

18:30
1396/11/28
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

3
2

وست برومویچ

18:30
1396/11/14
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
1

ساوتهمپتون

20:00
1396/07/29