بازی کریستال پالاس - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 5)

کریستال پالاس

1 1

برایتون

16:30 1399/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
4
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
6
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
5
13
خطا
12
1
آفساید
2
14
ضربه آزاد
14
1
موقعیت گل
20
34
٪ مالکیت توپ
66
3
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
8
0
شوت خارج از چارچوب
9
1
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
4
9
خطا
2
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
10
0
موقعیت گل
14
30
٪ مالکیت توپ
70
3
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
7
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کریستال پالاس و برایتون

انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

2
1

برایتون

23:30
1399/12/04
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

1
0

برایتون

16:00
1398/12/10
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

کریستال پالاس

23:15
1398/09/25
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

کریستال پالاس

16:00
1397/12/18

اخبار بازی