بازی وست برومویچ - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 5)

وست برومویچ

0 0

برنلی

20:00 1399/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
7
خطا
8
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
2
15
خطا
17
2
آفساید
0
17
ضربه آزاد
17
13
موقعیت گل
9
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
1
8
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
6
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وست برومویچ و برنلی

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
0

برنلی

18:30
1399/12/02
انگلیس لیگ برتر

برنلی

2
1

وست برومویچ

18:30
1397/01/11
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
0

برنلی

18:30
1396/05/28
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
2

برنلی

18:30
1396/02/16