بازی وست برومویچ - هاروگیت

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

وست برومویچ

3 0

هاروگیت

21:30 1399/06/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
3
8
خطا
13
0
آفساید
3
16
ضربه آزاد
8
14
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
2
2
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0