بازی وست برومویچ - برنت‌فورد

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

وست برومویچ

2(4) (5)2

برنت‌فورد

21:30 1399/07/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4
کرنر
0
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
6
49
٪ مالکیت توپ
51
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
4
13
خطا
12
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
11
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
4
8
خطا
8
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وست برومویچ و برنت‌فورد

چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

0
1

برنت‌فورد

23:15
1399/04/06
چمپیونشیپ Championship

برنت‌فورد

1
1

وست برومویچ

18:30
1398/09/30
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

1
0

برنت‌فورد

18:30
1397/12/25
چمپیونشیپ Championship

برنت‌فورد

1
1

وست برومویچ

23:30
1397/09/12