بازی سویا - رن

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

سویا

1 0

رن

23:30 1399/08/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
10
کرنر
0
8
خطا
6
3
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
13
موقعیت گل
1
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
3
11
کرنر
0
14
خطا
19
6
آفساید
0
19
ضربه آزاد
20
23
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
0
11
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
2
25
پرتاب دستی
10
1
کرنر
0
6
خطا
13
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
1
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی سویا و رن

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

سویا

3
1

رن

23:30
1399/09/18

ویدیوهای بازی سویا و رن