بازی سویا - کراسنودار

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

سویا

3 2

کراسنودار

23:30 1399/08/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
9
خطا
4
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
3
6
کرنر
4
11
خطا
14
0
آفساید
2
14
ضربه آزاد
11
22
موقعیت گل
9
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
7
5
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
3
10
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
12
2
کرنر
4
2
خطا
10
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
3
9
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی سویا و کراسنودار

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

سویا

2
1

کراسنودار

21:25
1399/09/04
لیگ اروپا گروه J

کراسنودار

0
3

سویا

21:25
1397/09/22
لیگ اروپا گروه J

سویا

1
2

کراسنودار

22:30
1397/07/12

ویدیوهای بازی سویا و کراسنودار

اخبار بازی