بازی کراسنودار - سویا

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

کراسنودار

1 2

سویا

21:25 1399/09/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
10
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
5
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
12
1
کرنر
3
15
خطا
10
4
آفساید
1
11
ضربه آزاد
19
11
موقعیت گل
20
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
2
7
شوت دفع شده
6
1
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
8
20
پرتاب دستی
19
1
کرنر
2
5
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
15
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
6
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی کراسنودار و سویا

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

کراسنودار

2
3

سویا

23:30
1399/08/14
لیگ اروپا گروه J

کراسنودار

0
3

سویا

21:25
1397/09/22
لیگ اروپا گروه J

سویا

1
2

کراسنودار

22:30
1397/07/12