بازی رن - سویا

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

رن

1 3

سویا

23:30 1399/09/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
10
خطا
5
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
6
10
کرنر
2
18
خطا
8
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
18
18
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
5
17
پرتاب دستی
13
5
کرنر
0
8
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
12
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی رن و سویا

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

رن

0
1

سویا

23:30
1399/08/07