بازی کلوژ - یانگ بویز

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

کلوژ

1 1

یانگ بویز

23:30 1399/08/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
8
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
23
5
کرنر
5
14
خطا
16
0
آفساید
2
18
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
13
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
4
23
پرتاب دستی
33
3
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی کلوژ و یانگ بویز

لیگ اروپا گروه A

کلوژ

1
2

یانگ بویز

21:25
1399/09/20