حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - کلوژ

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

آاس رم

5 0

کلوژ

21:25 1399/08/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
6
64
٪ مالکیت توپ
36
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
11
5
کرنر
3
8
خطا
8
2
آفساید
2
10
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
9
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
15
1
کرنر
2
2
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
3
8
موقعیت گل
3
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
4

ویدیوهای بازی آاس رم و کلوژ