بازی یانگ بویز - زسکا صوفیه

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

یانگ بویز

3 0

زسکا صوفیه

23:30 1399/08/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
9
خطا
5
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
5
4
کرنر
2
21
خطا
10
5
آفساید
3
12
ضربه آزاد
26
14
موقعیت گل
10
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
3
16
پرتاب دستی
12
3
کرنر
1
12
خطا
5
3
آفساید
1
5
ضربه آزاد
15
5
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی یانگ بویز و زسکا صوفیه

لیگ اروپا گروه A

یانگ بویز

1
0

زسکا صوفیه

21:25
1399/09/06