بازی برایتون - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 6)

برایتون

1 1

وست برومویچ

21:00 1399/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
7
خطا
2
2
آفساید
0
2
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
2
14
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
16
5
موقعیت گل
9
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
7
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
1
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی برایتون و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

وست برومویچ

18:30
1399/12/09
جام حذفی انگلیس FA Cup

برایتون

3
1

وست برومویچ

23:35
1397/11/17
جام حذفی انگلیس FA Cup

وست برومویچ

0
0

برایتون

18:30
1397/11/06
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
2

وست برومویچ

18:30
1396/10/23

ویدیوهای بازی برایتون و وست برومویچ

اخبار بازی